[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
KMในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 884 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ

สำรวจความคิดเห็น

   ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (pnst4.go.th) บ่อยครั้งเพียงใด?


  1. วันละหลายครั้ง
  2. วันละครั้ง
  3. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ั้ง
  4. สัปดาห์ละครั้ง
  5. ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง
==>เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
  

กิจกรรมประจำเดือนนี้
ที่วัน เดือน ปีี่กิจกรรมรายละเอียดเวลา
1 [ 2018-07-07] ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน แก้ไข ลบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
อบรมการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน (กลุ่มที่ 2)
เครือข่ายพรหมคีรี นบพิตำ สิชล 2 และท่าศาลา 3 จำนวน 67 โรง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงเรียนหรือตัวแทน และ ครูผู้รับผิดชชอบระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน รวมโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ศน.สุภักดิ์

08.00-16.30
2 [ 2018-07-09] โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" แก้ไข ลบ

.

8.30
3 [ 2018-07-11] ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน แก้ไข ลบ

สพป.นศ.4 กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยกกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 (เครือข่านขนอม  สิชล 1 ท่าศาลา 3 และนบพิตำ)
   รุ่นที่ 2 วันที่ 12 กรกฏาคา 2561 (เครือข่านขนอม  สิชล 2 ท่าศาลา 1,2 และพรหมคีรี)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

8.30
4 [ 2018-07-12] ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (วันที่ 2) แก้ไข ลบ

สพป.นศ.4 กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยกกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 (เครือข่านขนอม  สิชล 1 ท่าศาลา 3 และนบพิตำ)
   รุ่นที่ 2 วันที่ 12 กรกฏาคา 2561 (เครือข่านขนอม  สิชล 2 ท่าศาลา 1,2 และพรหมคีรี)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

8.30
5 [ 2018-07-19] การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบPISA แก้ไข ลบ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
จัดอบรมการสอบPISA2018ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 30 โรง
ผู้เข้าอบรมเป็นครูวิทย์และ/หรือครูคณิตและ/หรือครูการงาน,คอมพิวเตอร์และ/หรือครูภาษาไทย และ นักเรียนชั้น ป.4 หรือ ม.1 รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

19 กรกฏาคม 2561

08.00-16.30