หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารบ้านพักครู แบบ กรมสามัญ ของโรงเรียนชุมชนวัดบางคู
โดย : Finoff009
อ่าน : 124
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะทำการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  จำนวน 1 รายการ  ของโรงเรียนชุมชนวัดบางคู  ตามรายการรายละเอียดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  แนบท้ายประกาศนี้

1.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

2.รายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน