หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : Super15
อ่าน : 362
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

                 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และนายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้พบปะและเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมคือ นางสุพิชา เนตรวรนันท์ นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วม ทั้ง 5 โรง คือ โรงเรียนบ้านปากลง โรงเรียนชุมชนวัดบางคูโรงเรียนวัดขรัวช่วย โรงเรียนวัดพรหมโลก และโรงเรียนวัดดอนใคร


โรายละเอียดรูปเพิ่มเติม คลิ๊ก