หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สื่อการเรียนการสอน E-Book หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น
โดย : Super15
อ่าน : 409
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

         ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน E-Book หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงจัดเตรียมคู่มือครู แผนการสอนคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และขอมอบสื่อ E-Book ดังกล่าวให้สถานศึกษา ครูและนักเรียน นำไปใช้การจัดการเรียนการสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ www.iadth.com