หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการ Prime Minister's Award ๒๐๑๙
โดย : suppk
อ่าน : 210
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สร้างสรรค์ ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และครูอาจารย์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นต้นแบบและ ขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน ครูและโรงเรียนกำหนดการรับสมัครทางระบบออนไลน์ http://www.nsm.or.th/even/compertition/pmscienceaward.html ช่องทางเดียวเท่านั้น ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  รายละเอียดคลิกที่นี่