หมวดหมู่ : เขตสุจริต
หัวข้อ : ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 574
พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประธานนายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชช เขต ๔ เป็นประธานในการเปิดอบรมการใ้หลักสูตรต้านทุจริต สำสำหรับโรงเรียนในอำเภอท่าศาลาและอำเภอนบพิตำ ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการรวมโรงเรียนละ ๒ คน รวมผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ๑๐๐ คน

กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการชี้แจงการนำหลักสูตรต้านทุจริตของ สพฐ. เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา วิทยากร ศน.ถนอมจิตร งามขำ, ศน.สุพิชชา เนตรวรนันท์ และศน.สุนัฏฐา เจริญผล ในช่วงบ่ายมีวทยากรจากสำนักงาน ปปช จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นผู้บรรยายการดำเนินการต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา

จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุพิชชา เนตรวรนันท์ เจ้าของโครงการ

ภาพกิจกรรมการอบรม คลิก

สุภักดิ์ ภาพ/ข่าว