หมวดหมู่ : เอกสารทางราชการ
เรื่อง : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นศ. 4
โดย : super08
เข้าชม : 509
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประจำปีงบประมาณ 2561
ในแผนจะมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

ถนอมจิตร งามขำ

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf