ชื่อ - นามสกุล :นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่หลัก :สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่ :160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
Telephone :075521098
Email :pnst409@pnst4.net