ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ สุทิน
ตำแหน่ง :รองฯ ผอ.สพท.
หน้าที่หลัก :รองฯ ผอ.สพป.นศ. 4
ที่อยู่ :สพป.นรศรีธรรมราช เขต 4
Telephone :0936914939
Email :pnst401@pnst4.net
กลุ่ม / แผนก : อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา