ชื่อ - นามสกุล :นายเสนอ ทองจีน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่หลัก :ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่ :สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
Telephone :075521093
Email :pnst409@pnst4.net