[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
KMในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1013 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (pnst4.go.th) บ่อยครั้งเพียงใด?


  1. วันละหลายครั้ง
  2. วันละครั้ง
  3. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ั้ง
  4. สัปดาห์ละครั้ง
  5. ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง
==>เครือข่ายคุณภาพฯ
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : วารสารประชาสัมพันธ์
blog name : admoff008
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 598
พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
A- A A+
        

...การประชาสัมพันธ์ถือเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่ง ที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเลือกที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ  เพื่อทำหน้าที่รายงานข่าวความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือกิจกรรมของแต่ละองค์กรนั้น ๆ  ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรและสาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  พร้อมเป็นสื่อเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี
...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษา ได้มองเห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว และถือว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์หนึ่ง ที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย การเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าต่าง ๆ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ  ซึ่งถือเป็นหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนได้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ  อันจะเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาต่อไป
...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  จึงได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารประชาสัมพันธ์”  ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สาระความรู้ทางวิชาการ  ข่าวสารการจัดกิจกรรม/ผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สถานศึกษา  บุคลากรในสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สาธารณชนได้รับทราบ
วารสารประชาสัมพันธ์
ปีที่ ๑  ฉบับปฐมฤกษ์    ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)
ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๒  ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)
ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๓   ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)
ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๔   ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)

จัดทำโดย  นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงานข่าวโดย  นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ



5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admoff008
เรวดี พงเสนา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
12 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 11/เม.ย./2560
      คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 5/ธ.ค./2559
      คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ 5/ธ.ค./2559
      รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) ประจำปี ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน 3/ธ.ค./2559
      คู่มือปฏิบัติงาน “การดำเนินงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” 3/ธ.ค./2559