[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
KMในสำนักงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1013 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
/*อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับ /*
เครื่องมือ
สำรวจความคิดเห็น

   ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (pnst4.go.th) บ่อยครั้งเพียงใด?


  1. วันละหลายครั้ง
  2. วันละครั้ง
  3. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ั้ง
  4. สัปดาห์ละครั้ง
  5. ปีละไม่เกิน 10 ครั้ง
==>เครือข่ายคุณภาพฯ
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2557
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 2415
พุธ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
A- A A+
        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน และบริหารงานการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้ ได้มีการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การพัฒนาในทิศทางเดียวกัน และส่งผลต่อการพัฒนาให้นักเรียนในสังกัด ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายเจียร ทองนุ่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

------

เพ็ญนภา  โชติพงศ์  นักวิชาการนโยบายและแผน ชำนาญการ

หมายเหตุ  การดาวน์โหลดแฟ้มประกอบสามารถเลือกได้ตามรายการต่อไปนี้
1. ปก
2. คำนำ สารบัญ
3. ส่วนที่1
4. ส่วนที่2
5. ส่วนที่3
6. ส่วนที่4
7. ภาคผนวก อื่นๆ 4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
11 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

กลุ่มนโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลพื้นฐาน ๒๕๕๙ 22/ก.ค./2559
      MasterPlan2559-2562pnst4 24/พ.ย./2558
      ข้อมูลนักเรียน ๒๕๕๙ 6/ก.ค./2558
      การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1/ก.ค./2558
      แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2557 19/มี.ค./2557